เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2507 เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2507
รายการที่ 28
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสวยมาก กะไหล่ทองเต็ม

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม