พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์พิเศษ ตัดโค้ง ประมาณ ปี 2510 พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์พิเศษ ตัดโค้ง ประมาณ ปี 2510
รายการที่ 25
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์พิเศษ ตัดโค้ง ประมาณ ปี 2510
รายละเอียด

เนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม