พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายการที่ 24
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายละเอียด

เนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร เนื้อสีน้ำตาล

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม