พระรูปเหมือนรุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว พระรูปเหมือนรุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายการที่ 23
ชื่อพระ พระรูปเหมือนรุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายละเอียด

เป็นเนื้อแร่ สีดำ (สร้างน้อย หายากมาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม