พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์ใบโพธิ์ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์ใบโพธิ์
รายการที่ 23
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์ใบโพธิ์
รายละเอียด

เป็นพระเนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร (สร้างไม่เกิน 20 องค์)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม