เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507 เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายการที่ 6
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวยเดิม

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม