รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2499 รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2499
รายการที่ 3
ชื่อพระ รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2499
รายละเอียด

สภาพพอสวย (สร้างน้อย หายาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม