ลำดับที่ 1
ชื่อพระ รูปถ่ายอัดกระจก ปี 2499
รายละเอียด

รูปสภาพสวย คม ชัด (สร้างน้อย หายาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 2
ชื่อพระ รูปถ่ายอัดกระจก ปี 2499
รายละเอียด

รูปสภาพสวย คม ชัด (สร้างน้อย หายาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 3
ชื่อพระ รูปถ่ายอัดกระจก รุ่นแรก ปี 2499
รายละเอียด

สภาพพอสวย (สร้างน้อย หายาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 4
ชื่อพระ รูปล็อกเก็ต รุ่นแรก ปี 2499
รายละเอียด

สภาพสวยมาก (สร้างน้อย หายาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 5
ชื่อพระ รูปล็อกเก็ต รุ่นแรก ปี 2499
รายละเอียด

สภาพสวยมาก (สร้างน้อย หายาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 6
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวยเดิม

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 7
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 8
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 9
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 10
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 11
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 12
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 13
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 14
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2510
รายละเอียด

เนื้อผงใบลาน หายากมาก สร้างไม่เกิน 20 องค์

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 15
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2510
รายละเอียด

เนื้อผงผสมมวลสารต่างๆ สภาพสวยมาก

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 16
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สร้างประมาณปี 2510
รายละเอียด

เป็นเนื้อผงน้ำมัน (องค์นี้พิเศษ ฝังพลอยแดง)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 17
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สร้างประมาณ ปี 2510
รายละเอียด

เป็นพระเนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร เนื้อหนึบแน่น

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 18
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สร้างประมาณ ปี 2510
รายละเอียด

เป็นพระเนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร เนื้อหนึบแน่น

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 19
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สร้างประมาณปี 2510
รายละเอียด

เป็นพระเนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร องค์นี้สีออกเขียวอ่อนๆ ด้านหลังจารยันต์

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 20
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายละเอียด

เป็นพระเนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร สีออกน้ำตาล

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 21
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายละเอียด

เนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร สีน้ำตาล

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 22
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์ใบโพธิ์
รายละเอียด

เป็นพระเนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร (สร้างไม่เกิน 20 องค์)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 23
ชื่อพระ พระรูปเหมือนรุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายละเอียด

เป็นเนื้อแร่ สีดำ (สร้างน้อย หายากมาก)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 24
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์กลีบบัว
รายละเอียด

เนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร เนื้อสีน้ำตาล

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 25
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก พิมพ์พิเศษ ตัดโค้ง ประมาณ ปี 2510
รายละเอียด

เนื้อผงน้ำมัน แก่มวลสาร

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 26
ชื่อพระ พระผงรูปเหมือน รุ่นแรก สร้างประมาณ ปี 2510
รายละเอียด

เนื้อผงพุทธคุณ สีออกเทา

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 27
ชื่อพระ พระสมเด็จ หลังรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 2510
รายละเอียด

เนื้อผงพุทธคุณ ผสมมวลสารต่างๆ สภาพสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 28
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองฝาบาตร ปี 2507
รายละเอียด

เหรียญสวยมาก กะไหล่ทองเต็ม

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม