ตะกรุดไม้รวก อุดผง ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายการที่ 9
ชื่อพระ ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายละเอียด

ขนาดเท่าเหรียญ 50 สตางค์ ยาว 4 ซม.

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม