ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายการที่ 8
ชื่อพระ ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายละเอียด

ขนาดเท่ามวลบุหรี่ ยาวประมาณ 3 ซม.

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม