เหรียญรุ่นแรก ใบมะยม เนื้อทองแดง ปี 2476 เหรียญรุ่นแรก ใบมะยม เนื้อทองแดง ปี 2476
รายการที่ 4
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก ใบมะยม เนื้อทองแดง ปี 2476
รายละเอียด

เหรียญสภาพยังพอสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม