ลำดับที่ 1
ชื่อพระ รูปถ่ายซีเปีย 2 หน้า
รายละเอียด

เป็นรูปถ่ายยุคแรกๆ ของหลวงพ่อ สร้างน้อยมาก

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 2
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก ใบมะยม เนื้อทองแดง ปี 2476
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวยครับ สร้างน้อย หายาก

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 3
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก ใบมะยม เนื้อทองแดง ปี 2476
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวยครับ

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 4
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก ใบมะยม เนื้อทองแดง ปี 2476
รายละเอียด

เหรียญสภาพยังพอสวย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 5
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 2 จักร์ เนื้อทองแดง ปี 2482
รายละเอียด

เหรียญสภาพสวยมาก สร้างน้อย หายากครับ

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 6
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 2 จักร์ เนื้ออัลปาก้า ปี 2482
รายละเอียด

สภาพยังพอสวย สร้างน้อย หายาก

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 7
ชื่อพระ ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายละเอียด

ขนาดเท่าเหรียญ 25 สตางค์ ยาว 4 ซม.

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 8
ชื่อพระ ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายละเอียด

ขนาดเท่ามวลบุหรี่ ยาวประมาณ 3 ซม.

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 9
ชื่อพระ ตะกรุดไม้รวก อุดผง
รายละเอียด

ขนาดเท่าเหรียญ 50 สตางค์ ยาว 4 ซม.

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 10
ชื่อพระ แหวนหล่อ เนื้อทองผสม
รายละเอียด

หลวงพ่อหล่อแหวนประมาณปี 2460 - 2470 (พุทธคุณทางด้าน กันสัตว์ร้ายทุกชนิด แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 11
ชื่อพระ แหวนหล่อ เนื้อทองผสม
รายละเอียด

หลวงพ่อหล่อแหวนประมาณปี 2460 - 2470 (พุทธคุณกันสัตว์ร้าย ทุกชนิด แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 12
ชื่อพระ แหวนหล่อ เนื้อทองผสม
รายละเอียด

หลวงพ่อหล่อแวนประมาณปี 2460 - 2470 (พุทธคุณกันสัตว์ร้าย ทุกชนิด แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี)

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 13
ชื่อพระ แหวนหล่อ เนื้อทองผสม
รายละเอียด

วงนี้สภาพผ่านการใช้มา เนื้อจัดมากครับ ดูง่าย

เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม