รูปถ่ายหลวงพ่อบัว วัดปลาไหล รุ่นแรก ประมาณ ปี 2485 รูปถ่ายหลวงพ่อบัว วัดปลาไหล รุ่นแรก ประมาณ ปี 2485
รายการที่ 21
ชื่อพระ รูปถ่ายหลวงพ่อบัว วัดปลาไหล รุ่นแรก ประมาณ ปี 2485
รายละเอียด เป็นรูปถ่ายที่พบเห็นน้อยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม