เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชย วัดการ้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชย วัดการ้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
รายการที่ 11
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชย วัดการ้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม