เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ เนื้อฝาบาตร เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ เนื้อฝาบาตร
รายการที่ 6
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ เนื้อฝาบาตร
รายละเอียด สภาพเหรียญสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม