เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505
รายการที่ 5
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม