รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
รายการที่ 3
ชื่อพระ รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
รายละเอียด สภาพพอสวย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม