ลำดับที่ 1
ชื่อพระ รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
รายละเอียด รูปถ่ายสวย ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 2
ชื่อพระ รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
รายละเอียด รูปสภาพสวย ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 3
ชื่อพระ รูปถ่ายหลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
รายละเอียด สภาพพอสวย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 4
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505
รายละเอียด สภาพสวย ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 5
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม ปี 2505
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 6
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ เนื้อฝาบาตร
รายละเอียด สภาพเหรียญสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 7
ชื่อพระ เหรียญหลวงพ่อเนตร หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ เนื้อฝาบาตร
รายละเอียด สภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 8
ชื่อพระ เหรียญพระอาจารย์ธรรมโชติ วัดโพธิ์เก้าต้น (กรรมการกะไหล่ทอง)
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยเดิมครับ (หายากครับ)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 9
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อบัว วัดปลาไหล เนื้อทองแดงรมดำ
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 10
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อฟุ้ง วัดสะเดา เนื้อทองแดงผิวไฟ
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 11
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชย วัดการ้อง เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
รายละเอียด เหรียญสภาพสวยมาก (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 12
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชย วัดการ้อง เนื้อทองแดงผิวไฟ
รายละเอียด เหรียญสวย (หายาก สร้างน้อย)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 13
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์ ปี 2482
รายละเอียด เหรียญสวย กะไหล่เงิน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 14
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์ ปี 2482
รายละเอียด เหรียญสวย กะไหล่เงิน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 15
ชื่อพระ นางกวักรุ่นแรก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
รายละเอียด เนื้อทองผสม สภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 16
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2514
รายละเอียด เหรียญสวย ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 17
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2514
รายละเอียด เหรียญสวย ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 18
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่โต๊ะ วัดกำแพง ปี 2514
รายละเอียด เหรียญสวย ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 19
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฉาบ วัดศรีสาคร
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย ดูง่ายมากครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 20
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสิน หลวงพ่อทรัพย์ ปี 2482
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย กะไหล่เงิน
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 21
ชื่อพระ รูปถ่ายหลวงพ่อบัว วัดปลาไหล รุ่นแรก ประมาณ ปี 2485
รายละเอียด เป็นรูปถ่ายที่พบเห็นน้อยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 22
ชื่อพระ รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ ก่อนปี 2500
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม
ลำดับที่ 23
ชื่อพระ รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก หลวงพ่อเชน วัดสิงห์ ก่อนปี 2500
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ดูง่ายครับ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม