รายการที่ 7
ชื่อพระ เหรียญโล่ห์ รุ่น 3 หลังยันต์ ไตรสรณคมณ์
รายละเอียด เหรียญโล่ห์ รุ่น 3 หลังยันต์ไตรสรณคมณ์ เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น
ออกให้ทำบุญในงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ปี พ.ศ. 2521
เหรียญละ 20 บาท
จำนวนการสร้าง ประมาณ 30,000 - 40,000 เหรียญ
ผิวของเหรียญรุ่นนี้แบ่งเป็น 2 แบบ ด้วยกัน คือ
- ผิวทองแดง รมดำ
- ผิวทองแดงรมน้ำตาล (ผิวไฟ)
เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์ทางด้าน มหาอุด คงกระพันชาตรี อาวุธต่างๆ ทำอันตรายมิได้เลย
คาถาที่ใช้อาราธนา เหรียญรุ่นนี้ คือ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า
พุทธังสะระนังคัจฉามิ
ธัมมังสะระนังคัจฉามิ
สังฆังสะระนังคัจฉามิ
จำนวนผู้เข้าชม