รายการที่ 6
ชื่อพระ เหรียญโล่ห์ รุ่น 3 หลังหนุมานเชิญธง
รายละเอียด

เหรียญโล่ห์ รุ่น 3 หลังหนุมานเชิญธง เหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นด้วยเนื้ออัลปาก้า มีเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น ออกให้ทำบุญในงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ปี พ.ศ. 2521 เหรียญละ 100 บาท
จำนวนการสร้าง ประมาณ 20,000 เหรียญ
เหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์ทางด้าน มหาอำนาจ คงกระพันชาตรี
อาวุธต่างๆ ทำอันตรายมิไำด้เลย มีชัยชนะศรัตรู หมู่มาร ทั้งปวง

คาถาที่ใช้อาราธนาเหรียญรุ่นนี้ คือ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า
อมผงเผ่าเถ้าธุลี คงกระพันชาตรี สวาหะ
คลุกครีตีมะ คลุกครีตีอุ คลุกคลีตีอะ

จำนวนผู้เข้าชม