รายการที่ 5
ชื่อพระ รูปถ่าย ปี 2521 ขนาดห้อยคอ
รายละเอียด รูปถ่ายรุ่นนี้ เป็นรูปถ่ายขาว-ดำ เป็นรูปถ่ายรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อ กระดาษของรูปถ่ายรุ่นนี้มี 2 แบบ คือ แบบกระดาษมัน กับ แบบ กระดาษหนังไก่ มีทั้งแบบเลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัด กับ แบบไม่ได้เลี่ยมพลาสติก แบบเลี่ยมพลาสติกเดิมนั้น พลาสติกมีหลายสีด้วยกัน ที่พบเห็นบ่อยๆก็คือ สีน้ำตาล, สีส้ม, สีน้ำเงิน
ส่วนด้านหลังของรูปก็มีหลายแบบเหมือนกันไม่ตายตัว
แบบที่ 1 คือ แบบมีจีวรด้านหลังไม่ปั๊มยันต์ที่จีวร
แบบที่ 2 คือ แบบมีจีวรไว้ด้านหลังรูปมีปั๊มยันต์ที่จีวร
แบบที่ 3 คือ แบบปั๊มตราวัดไว้ด้านหลังรูป
แบบที่ 4 คือ แบบไม่มีอะไรด้านหลังรูปเลย
จำนวนการสร้าง ประมาณ 10,000 - 20,000 รูป
ออกให้ทำบุญในงานฝังรูปนิมิต รูปละ 10 - 20 บาท
รูปถ่ายรุ่นนี้มีประสบการณ์ดีทางด้าน แคล้วคลาด เมตตา ค้าขาย มีโชคลาภ
จำนวนผู้เข้าชม