รายการที่ 10
ชื่อพระ รูปหล่อ รุ่น 2 กะไหล่ทอง
รายละเอียด รูปหล่อ รุ่น 2 กะไหล่ทองนี้ สร้างด้วยเนื้อโลหะประเภทตะกั่ว หรือ ดีบุก ด้วยวิธีการฉีด แล้วนำไปกะไหล่ทอง บรรจุกริ่ง แล้วอุดด้วยแผ่นทองแดง ปั๊มยันต์ มะ อะ อุ
จึงทำให้รูปหล่อรุ่นนี้ มีความคล้ายคลึงและเหมือนหลวงพ่อมากกว่ารูปหล่อรุ่น 1
รูปหล่อรุ่นนี้ออกให้ทำบุญในงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ปี พ.ศ. 2521
จำนวการสร้าง 1,000 องค์
รูปหล่อรุ่นนี้มีประสบการณ์ทางด้าน แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี เมตตา ค้าขาย โชคลาภ
คาถาที่ใช้อาราธนารูปหล่อรุ่นนี้ คือ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า
มะ อะ อุ
จำนวนผู้เข้าชม