รายการที่ 12
ชื่อพระ รูปถ่ายหน้าหนุ่ม ติดใบสุทธิ
รายละเอียด

ถ่ายเมื่อปีไหนนั้น ผมเองไม่มีข้อมูลแน่ชัดเลย

                แต่ถ้าดูความเก่าของรูปแล้ว มีอายุเป็นกระดาษเก่าลายหนังงู กระดาษชนิดนี้มีการใช้ในปี พ.ศ. 2480 – 2495 รูปรุ่นนี้ ปัจจุบันพบเห็นแค่รูปนี้รูปเดียวเท่านั้น ยังไม่พบเห็นรูปที่ 2 เลย รูปมีความคมชัดมาก เป็นรูปที่มีค่าทางประวัติศาสตร์มากอีกรูปหนึ่ง เพื่อที่จะใช้ในกรณีศึกษาค้นคว้าประวัติของหลวงพ่อสืบไป รูปจริงมีขนาด 1 นิ้วครึ่ง x 2 นิ้วครับ
จำนวนผู้เข้าชม