รายการที่ 11
ชื่อพระ รูปถ่ายพรรษาที่ 11
รายละเอียด

จากการสันนิษฐานกันว่าน่าจะถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2478 พรรษาที่ 11
ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปา วัดโบสถ์ ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อกวย ยืนถ่ายรูปคู่กับพระอีกรูปหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไร
เป็นรูปประวัติศาสตร์อีกรูปหนึ่งครับ ปัจจุบันพบเห็นเพียงรูปบานนี้เพียงบานเดียวเท่านั้นครับ

จำนวนผู้เข้าชม