รายการที่ 9
ชื่อพระ รูปถ่ายพระเจ้าในวิหารหลังเก่า สันนิษฐานได้ว่าน่าจะถ่ายประมาณปี พ.ศ. 2517
รายละเอียด

เป็นรูปที่มีคุณค่าอย่างมาก พระเจ้าในวิหารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาช้านาน เป็นที่เคารพศักการะบูชาของคนบ้านแค จนถึงปัจจุบันนี้
รูปรุ่นนี้หลวงพ่อให้ช่างมาถ่าย ปี พ.ศ. 2517
ด้านหลังระบุชื่อร้านถ่ายรูป สมคิด (อ้วน) อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
เป็นอีกรูปหนึ่งที่หาดูได้ยากเช่นกันครับ

จำนวนผู้เข้าชม