นางกวักลอยองค์ เนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา นางกวักลอยองค์ เนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
รายการที่ 7
ชื่อพระ นางกวักลอยองค์ เนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
รายละเอียด องค์เล็ก ผิวเดิม สร้างประมาณ ปี 2470
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม