นางกวักลอยองค์ เนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่ว วัดหัวเขา นางกวักลอยองค์ เนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่ว วัดหัวเขา
รายการที่ 6
ชื่อพระ นางกวักลอยองค์ เนื้อทองผสม หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา
รายละเอียด องค์ใหญ่ ผิวเดิม สร้างประมาณปี 2470
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม