พระพุทธงาแกะ หลังนางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พระพุทธงาแกะ หลังนางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
รายการที่ 4
ชื่อพระ พระพุทธงาแกะ หลังนางกวัก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
รายละเอียด งาขาวอมเหลือง ศิลปดี สวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม