เหรียญรุ่น 3 หลังหนุมาน ปี 2521 เหรียญรุ่น 3 หลังหนุมาน ปี 2521
รายการที่ 94
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 หลังหนุมาน ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย ผิวเดิม (เอวหนุมานไม่เต็ม)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม