เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504 เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายการที่ 91
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด พระสภาพสึก แต่ยังพอเห็น ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม