เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายการที่ 90
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด พระสภาพสอสวย ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม