ปลัดขิก เนื้อตะกั่วผสมปรอท พิมพ์คอหยัก ปลัดขิก เนื้อตะกั่วผสมปรอท พิมพ์คอหยัก
รายการที่ 89
ชื่อพระ ปลัดขิก เนื้อตะกั่วผสมปรอท พิมพ์คอหยัก
รายละเอียด สภาพสวย ผิวเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม