รูปถ่าย หลังจีวร ปี 2521 รูปถ่าย หลังจีวร ปี 2521
รายการที่ 83
ชื่อพระ รูปถ่าย หลังจีวร ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยมาก กระดาษมัน เลี่ยมเดิมๆ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม