พระพุทธ พิมพ์ฐานบัวข้างเม็ด เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2510 พระพุทธ พิมพ์ฐานบัวข้างเม็ด เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2510
รายการที่ 73
ชื่อพระ พระพุทธ พิมพ์ฐานบัวข้างเม็ด เนื้อผงพุทธคุณ ปี 2510
รายละเอียด สภาพสวยมาก มีจารลายนิ้วมือหลวงพ่อ (เนื้อใกล้เคียงแบบพระแหวกม่านปี 2500) ห่ยากมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม