พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ต้อ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2513 พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ต้อ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2513
รายการที่ 72
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ต้อ เนื้อผงน้ำมัน ปี 2513
รายละเอียด สภาพพอสวย ขอบด้านบนมีรอยบิ่นเล็กน้อย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม