เหรียญรุ่น 3 แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2521 เหรียญรุ่น 3 แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2521
รายการที่ 65
ชื่อพระ เหรียญรุ่น 3 แจกแม่ครัว เนื้อทองแดง ปี 2521
รายละเอียด เหรียญสภาพสวย สมบูรณ์มาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม