รูปถ่ายครึ่งองค์ หลังตะกรุด 3 ดอก ปี 2515 รูปถ่ายครึ่งองค์ หลังตะกรุด 3 ดอก ปี 2515
รายการที่ 44
ชื่อพระ รูปถ่ายครึ่งองค์ หลังตะกรุด 3 ดอก ปี 2515
รายละเอียด เลี่ยมเดิม สภาพสวยมาก
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม