รูปถ่ายหลังจีวร ปี 2521 รูปถ่ายหลังจีวร ปี 2521
รายการที่ 43
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังจีวร ปี 2521
รายละเอียด ด้านหลังเป็นจีวรเก่า เลี่ยมเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม