รูปถ่ายหลังจาร ปี 2521 รูปถ่ายหลังจาร ปี 2521
รายการที่ 40
ชื่อพระ รูปถ่ายหลังจีวร ปี 2521
รายละเอียด ด้านหลังเป็นจีวรเก่า
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม