หนุมานลอยองค์ อุดกริ่ง มีจาร เนื้อทองผสม ปี 2515 หนุมานลอยองค์ อุดกริ่ง มีจาร เนื้อทองผสม ปี 2515
รายการที่ 38
ชื่อพระ หนุมานลอยองค์ อุดกริ่ง มีจาร เนื้อทองผสม ปี 2515
รายละเอียด สภาพสวยเดิม ไม่ผ่านการใช้ สร้างน้อย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม