พระร่วง ฝังพลอย ยุคต้น เนื้อตะกั่ว ยุคต้น พระร่วง ฝังพลอย ยุคต้น เนื้อตะกั่ว ยุคต้น
รายการที่ 36
ชื่อพระ พระร่วง ฝังพลอย เนื้อตะกั่ว ยุคต้น
รายละเอียด เป็นพระที่พบเห็นน้อยมาก ด้านหลังมีจาร อะ ปะ จะ คะ
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม