พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดินเผา ยุคต้น พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายการที่ 34
ชื่อพระ พระสมเด็จแหวกม่าน พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด หรือแหวกม่านลอยน้ำ สภาพสวย (องค์ดาราในหนังสือมงคลทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม