พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายการที่ 32
ชื่อพระ พระกันผี พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา ยุคต้น
รายละเอียด จำนวนการสร้างน้อยมาก พระสวยเดิม (ติดที่ 1 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม