พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่น 2 ปี 2518 พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่น 2 ปี 2518
รายการที่ 27
ชื่อพระ พระสมเด็จหลังรูปเหมือน รุ่น 2 ปี 2518
รายละเอียด สภาพสวยเดิม (ติดที่ 3 ที่ 4 งานพันธุ์ทิพย์)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม