รูปเหมือนรุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 รูปเหมือนรุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521
รายการที่ 18
ชื่อพระ รูปเหมือนรุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยเดิม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม