รูปเหมือนรุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521 รูปเหมือนรุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521
รายการที่ 16
ชื่อพระ รูปเหมือนรุ่น 2 เนื้อกะไหล่ทอง ปี 2521
รายละเอียด สภาพสวยมาก ทองเต็ม
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม