รายการที่ 141
ชื่อพระ พระชินราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อผง ปี 2521
รายละเอียด พระสภาพสวยเดิม (ตัวจริงหายากมากครับ)
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม