รายการที่ 138
ชื่อพระ รูปถ่ายรุ่นแรก หลังสิงห์ ปี 2500
รายละเอียด สภาพสวย สมบูรณ์ เลี่ยมพลาสติกเดิมสีแดงจากวัด
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม