รายการที่ 137
ชื่อพระ เหรียญรุ่นแรก เนื้อฝาบาตร ปี 2504
รายละเอียด สภาพผ่านการใช้มาครับ แต่ดูง่าย
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม