รูปหล่อบูชา รุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม (กรรมการ) รูปหล่อบูชา รุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม (กรรมการ)
รูปหล่อบูชา รุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม (กรรมการ)
รายการที่ 116
ชื่อพระ รูปหล่อบูชา รุ่น 2 ปี 2521 เนื้อทองผสม (กรรมการ)
รายละเอียด แจกกรรมการ (ทาทองบรอนซ์) สภาพสวยเดิม สร้างน้อย ไม่เกิน 100 องค์
เช่า / บูชา พระโชว์
จำนวนผู้เข้าชม